મુખ્યમંત્રી ભાગ્યલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના દીકરીને ₹ 25,000 ની સહાય

Bhagyalakshmi Bond Yojana આ યોજનાનો ઉદ્દેશ બાંધકામ કામદારોની દીકરીઓના શિક્ષણ અને લગ્ન ખર્ચને પહોંચી વળવાનો છે. વધુ માહિતી જેવી કે આ યોજનાનો લાભ કોણ લઈ શકે છે? આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે કેટલા દસ્તાવેજોની જરૂર છે? ઉપરાંત, આ યોજના હેઠળની મંજૂરીની પ્રક્રિયા વિશેની તમામ માહિતી નીચે આપેલ છે.

Bhagyalakshmi Bond Yojana 2024 : મુખ્યમંત્રી ભાગ્યલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના (ગુજરાત રાજ્ય) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગરીબ અને પછાત વર્ગના લાભાર્થે અમલમાં મુકવામાં આવેલી નવીન યોજનાઓ, સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતી આવી જ એક નાણાકીય સરકારી યોજના મુખ્યમંત્રી ભાગ્યલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના છે. આ યોજના હેઠળ, જો બાંધકામ કામદારોના ઘરે પુત્રીના જન્મની તારીખથી એક વર્ષની અંદર અરજી કરવામાં આવે તો, પુત્રીના નામે ₹25,000ના મુખ્ય પ્રધાન ભાગ્યલક્ષ્મી બોન્ડ આપવામાં આવે છે. અને જ્યારે દીકરી 18 વર્ષની થાય ત્યારે બોન્ડની રકમ ઉપાડી શકે છે.

Bhagyalakshmi Bond Yojana 2024

 • ગુજરાત બિલ્ડિંગ એન્ડ અધર કન્સ્ટ્રક્શન લેબર વેલ્ફેર બોર્ડમાં નોંધાયેલા બાંધકામ કામદારો આ યોજનાનો લાભ મેળવવા પાત્ર હશે.

યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય

 • “બેટી વધાવો બેટી પઢાવો” ના ઉદ્દેશ્ય સાથે સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા અટકાવવા અને બાંધકામ શ્રમિકોની દીકરીઓના શિક્ષણ અને લગ્નના ખર્ચને પહોંચી વળવાના ઉમદા આશયથી મુખ્યમંત્રી ભાગ્યલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે.

સહાયની રકમ

 • બાંધકામ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા અને ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ મજૂર કલ્યાણ બોર્ડમાં નોંધાયેલ બાંધકામ કામદારની પુત્રીના નામે રૂ. 25000નો મુખ્યમંત્રી ભાગ્યલક્ષ્મી બોન્ડ આપવામાં આવે છે.
 • આ રકમ પુત્રી 18 વર્ષની ઉંમર પૂર્ણ કર્યા પછી ઉપાડી શકે છે.
 • પુત્રીના જન્મના કિસ્સામાં, મુખ્યમંત્રી ભાગ્યલક્ષ્મી બોન્ડ યોજનાનો લાભ લેવા માટે બેંક બોન્ડનું અરજીપત્રક ડાઉનલોડ કરીને અપલોડ કરવાનું રહેશે.

અરજી સાથે સબમિટ કરવાના ડોક્યુમેન્ટ 

 • બાંધકામ કામદારના ઓળખ કાર્ડની નકલ.
 • જન્મ પ્રમાણપત્રની નકલ.
 • લાભાર્થીના આધાર કાર્ડની નકલ.
 • બોન્ડ મેળવવા માટે બેંક ફોર્મ.
 • બેંક પાસબુકના પ્રથમ પૃષ્ઠની નકલ.
 • રેશનકાર્ડની નકલ.
 • નમૂનો એફિડેવિટ.

લાભો મેળવવા માટે જરૂરી સૂચનાઓ.

 • જન્મના 12 મહિનાની અંદર અરજી કરવાની રહેશે.
 • પ્રથમ બે પ્રસૂતિની મર્યાદામાં એક પુત્રીને મુખ્યમંત્રી ભાગ્યલક્ષ્મીનો લાભ આપવામાં આવે છે.

અરજી પ્રક્રિયાને સમજો

 • જો અરજદારે શ્રી મારફતે ભૌતિક ફોર્મ સબમિટ કર્યું હોય તો જિલ્લા પ્રોજેક્ટ મેનેજર તે જ ઓનલાઈન સબમિટ કરશે.
 • તે પછી જિલ્લા નિરીક્ષક દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવશે.
 • હવે તેને વડી કચેરીના સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ મેનેજરને સુપરત કરવામાં આવશે.
 • તે પછી મુખ્ય કચેરીના સરકારી શ્રમ અધિકારી શ્રી અને તત્કાલીન સભ્ય સચિવ શ્રી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવશે.
 • અરજી મંજૂર થયા બાદ મુખ્યમંત્રી ભાગ્યલક્ષ્મી બોન્ડ કામદારોને સોંપવામાં આવશે.
બેંકના બોર્ડનું એપ્લિકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
ઓફિશિયલ વેબસાઈટ માટેઅહીં ક્લિક કરો
હોમઅહીં ક્લિક કરો